FORMULARZ ROZLICZENIA

Drodzy Stypendyści!

Na naszej stronie w zakładce Do pobrania znajduje się formularz rozliczeniowy za I półrocze roku szkolnego 2023/24. Formularz ten  wraz z kopiami  paragonów i rachunków należy wysłać na adres Fundacji do 25 lutego 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do przesyłki należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanych w I półroczu.