Rozliczenie stypendium za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

Niniejszy formularz wraz z kopiami  paragonów i rachunków należy wysłać na adres Fundacji do 25 lutego 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do przesyłki należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanych w I półroczu.

 

Rozliczenie stypendium za I półrocze roku szkolnego 2023-24

 

Wniosek o przyznanie stypendium

Niniejszy wniosek, wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6) do dnia 15 września 2023 roku.

Wniosek-o-stypendium 2023-2024

 

Rozliczenie stypendium za II semestr roku szkolnego 2022/23

Niniejszy formularz wraz z kopiami  paragonów i rachunków należy wysłać na adres Fundacji do 16 lipca 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do przesyłki należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanych w II semestrze, opinię księdza proboszcza i katechety oraz ksero paragonów.

Przyjmowane są tylko rozliczenia wypełnione na załączonym formularzu.

Rozliczenie I sem 2022/23