Do pobrania

Rozliczenie stypendium za II semestr roku szkolnego 2021/22

Niniejszy formularz wraz z paragonami i rachunkami należy wysłać na adres Fundacji do 16 lipca 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do przesyłki należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanych w II semestrze oraz opinię Księdza Proboszcza podpisaną przez niego, jak również opinię nauczyciela religii.

Przyjmowane są rozliczenia wypełnione na załączonym formularzu.

Rozliczenie stypendium za II semestr roku szkolnego 2021-2022