Opublikowano

Spotkanie Stypendystów czerwiec 2024

Drodzy Stypendyści,

w imieniu Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza pragniemy Was zaprosić na spotkanie formacyjne, które w tym roku wyjątkowo odbędzie się w Starym Sączu w ramach Diecezjalnego Święta Rodziny i obchodów XXV pobytu św. Jana Pawłą II w diecezji tarnowskiej i kanonizacji św. Kingii.

Stąd też zapraszamy Was do udziału we Mszy św., która będzie sprawowana na Ołtarzu Papieskim 16 czerwca o godz. 11.00 oraz pozostałych częściach spotkania rodzin.
Po zakończeniu Mszy św. zapraszamy pod ołtarz papieski na osobne spotkanie Stypendystów i ich rodziców. 
Przypominamy, iż udział w spotkaniach formacyjnych zgodnie z Regulaminem Fundacji (V.4) jest obowiązkowy.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Opublikowano

FORMULARZ ROZLICZENIA

Drodzy Stypendyści!

Na naszej stronie w zakładce Do pobrania znajduje się formularz rozliczeniowy za I półrocze roku szkolnego 2023/24. Formularz ten  wraz z kopiami  paragonów i rachunków należy wysłać na adres Fundacji do 25 lutego 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do przesyłki należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanych w I półroczu.

Opublikowano

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIU FUNDACJI IMIENIA ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA

Troszczymy się o dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku).

  1. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Tarnowska Kościoła Rzymskokatolickiego, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów.
  2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora danych osobowych podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu działań statutowych Kościoła katolickiego.
  4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń w Diecezji Tarnowskiej.
  5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  6. Kontaktując się z Serwisem zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych.
  7. W przypadku prawnie uzasadnionego zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub fotografii z Serwisu, dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.
  8. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
  9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  10. Jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem Serwisu posiada Pan/Pani następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
   • prawo do sprostowania danych,
   • prawo do usunięcia danych,
   • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej: tel. (14)-63-17-307, e-mail: notariusz(at)diecezja.tarnow.pl

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).

Opublikowano

PAMIĘTAMY O NASZYM PATRONIE

Drodzy Stypendyści!

W piątek, 31 marca przypada trzydziesta trzecia rocznica śmierci śp. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1919 – 1990) biskupa tarnowskiego  latach 1962 – 1990.

Jego postać patronuje naszej Fundacji, jako wzór wiary, pracowitości, służby i miłości do Kościoła. Polecamy śp. Księdza Arcybiskupa Waszej modlitwie.

Niech odpoczywa w pokoju!