Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza,

ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów
tel. 14 631 73 50; faks: 14 631 73 59
NIP: 8733043989 |  REGON: 850332712

Sekretarz Fundacji:
Ks. dr Jakub Kuchta
tel. 730 202 443

E-mail: fundacja.ablewicza@gmail.com

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. I O. w Tarnowie,
41 1240 1910 1111 0000 0898 1466