WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK 2023/2024

W zakładce „Do pobrania” znajduje się wniosek o przyznanie stypendium Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Uzupełniony formularz, razem z załącznikami należy przesłać na adres Fundacji (33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6) do 15 września 2023 roku.