PODZIĘKOWANIE

22 października miało miejsce spotkanie stypendystów Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy otrzymali stypendium.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego wydarzenia: Parafii katedralnej pw. Narodzenia NMP w Tarnowie, Caritas Diecezji Tarnowskie, Gospodarstwu Rolnemu WSD w Błoniu i Wydawnictwu „Biblos” oraz księdzu prałatowi Ryszardowi Banachowi.

Dziękujemy także za medialne zainteresowanie Tarnowskiemu oddziałowi Gościa Niedzielnego, Radiu RDN Małopolska i Portalowi Diecezji Tarnowskiej.